Att välja rätt på gymnasiet

Gymnasieskolan kan dels fungera som steget in i arbetslivet och dels som en förberedelse för vidare studier på universitet och högskolor. I det förstnämnda fallet gör man således sina viktiga val vad gäller vilket yrke man vill ha under högstadietiden och det är någonting som vi kommer att behandla längre fram. I det sistnämnda fallet så kommer ens ”slutgiltiga” val att ske när man väljer högskole- eller universitetsutbildning. Men där kommer man att begränsas rejält beroende på vilka val man gjort gällande sin gymnasieutbildning.

gymn

Problemet stavas ”behörighetskrav”, vilket innebär att om man läst fel kurser så kan man inte ens ansöka till de utbildningar man är intresserad av. Det är lätt att hamna i en fälla där man läser lite enklare saker för att få tillräckligt med poäng. Men det bästa är att läsa så brett som möjligt för att hålla så många dörrar som möjligt öppna. Åtminstone bör man på ett tidigt stadium se efter vilken typ av universitets- och högskoleutbildningar man tycker verkar intressanta, och välja gymnasiekurser därefter. Självklart kan det vara jobbigt att läsa flera svåra kurser, men det lönar sig i längden.

Slutligen är det väldigt viktigt att komma ihåg att gymnasieskolan inte är definitiv. Det finns möjlighet att efteråt läsa in extra behörighet på Komvux. Alternativet att läsa in behörighet där bör allvarligt övervägas om gymnasiet inte gav den behörighet som krävs för den utbildning som du vill söka till. Att i stället nöja sig med de utbildningar du har behörighet till är dåligt, då det kan leda till att du till slut fastnar i ett jobb du inte är nöjd med. Det kan leda till att du en stor del av ditt liv tänker på det som skulle ha kunnat bli, i stället för det som verkligen blev.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *