Guldsmed – ett yrke med traditioner

Guldsmed är ett yrke som har en historia som är tusentals år lång. Säkerligen är det också ett yrke som aldrig kommer att försvinna helt och hållet. I Sverige finns guldsmedsutbildningar främst på två platser i landet: i Falköping och i Mjölby. Guldsmed är med största säkerhet ett yrke som inte många är helt medvetna om att det går att utbilda sig till idag i Sverige. De som har ett stort och genuint intresse känner till det, medan många andra som skulle kunna vara intresserade inte gör det. Kunskapen om att det finns guldsmedsutbildningar i Sverige borde förbättras rätt rejält, många möjliga framtida guldsmeder kommer inte att bli just guldsmeder på grund av att information om de tillgängliga utbildningarna är väl knapphändig. Mer information om guldsmedsutbildningarna i Mjölby och Falköping kan du hitta hos Guldsmedsmästarnas Riksförbund (http://guldsmedsmastarna.se/utbildning/)

När det sedan gäller den framtida arbetsmarknaden för guldsmeder är det väldigt svårt att göra några prognoser, helt enkelt för att det dels är en mycket liten grupp, och dels för att förutsättningarna varierar enormt. Den som är duktig och skicklig på att marknadsföra sig själv har mycket goda förutsättningar att lyckas mycket väl. Överlag är dock situationen lite svår, vilket inte minst beror på att Sveriges ekonomi är rätt så svag. Men i takt med att Sveriges och Europas ekonomi återhämtar sig så kommer också efterfrågan efter guldsmeder att öka. Samtidigt är det så att som guldsmed har man stora möjligheter att starta sitt eget företag, vilket gör arbetsmarknaden än svårare att förutsäga. 

Första stegen till att hitta sitt drömjobb

Även den som inte helt säkert vet vad hon eller han vill jobba med i framtiden har oftast i alla fall en aning om vilken inriktning jobbet ska ha i grova drag. Att ta sig tid att tänka efter vad det verkligen är man är intresserad av kan vara ett bra första steg för att ta reda på vad det är man vill jobba med i framtiden, och sedan välja utbildningsvägar utefter detta. Men det gäller att vara försiktig. Det är långt ifrån alltid så att ens intressen och ens drömjobb stämmer helt överens. Någon som vill bli civilingenjör kanske är passionerat intresserad av historia och litteratur, men det betyder inte att hen ska läsa humanistiska ämnen på gymnasiet. Det gäller att kunna särskilja de saker man bara vill ha som hobby, och vad det är man vill arbeta med.

Så börja med att fokusera på vilken eller vilka yrken du är intresserad av. Läs på vad för ämneskunskaper som krävs för de relevanta utbildningarna. Detta är också någonting som kan hjälpa till att avgöra om de yrken man är intresserad av verkligen är de rätta. Alla yrken är inte vad de verkar vid en första anblick och man kan aldrig vara för noggrann i sina val av utbildningar. Sedan gäller det också att inte låsa in sig alltför mycket, utan det är bäst att hålla flera möjligheter öppna. Det kommer att komma många tillfällen under gymnasie- och universitetsstudier där vi omvärderar våra livsval. 

Att välja rätt på gymnasiet

Gymnasieskolan kan dels fungera som steget in i arbetslivet och dels som en förberedelse för vidare studier på universitet och högskolor. I det förstnämnda fallet gör man således sina viktiga val vad gäller vilket yrke man vill ha under högstadietiden och det är någonting som vi kommer att behandla längre fram. I det sistnämnda fallet så kommer ens ”slutgiltiga” val att ske när man väljer högskole- eller universitetsutbildning. Men där kommer man att begränsas rejält beroende på vilka val man gjort gällande sin gymnasieutbildning.

gymn

Problemet stavas ”behörighetskrav”, vilket innebär att om man läst fel kurser så kan man inte ens ansöka till de utbildningar man är intresserad av. Det är lätt att hamna i en fälla där man läser lite enklare saker för att få tillräckligt med poäng. Men det bästa är att läsa så brett som möjligt för att hålla så många dörrar som möjligt öppna. Åtminstone bör man på ett tidigt stadium se efter vilken typ av universitets- och högskoleutbildningar man tycker verkar intressanta, och välja gymnasiekurser därefter. Självklart kan det vara jobbigt att läsa flera svåra kurser, men det lönar sig i längden.

Slutligen är det väldigt viktigt att komma ihåg att gymnasieskolan inte är definitiv. Det finns möjlighet att efteråt läsa in extra behörighet på Komvux. Alternativet att läsa in behörighet där bör allvarligt övervägas om gymnasiet inte gav den behörighet som krävs för den utbildning som du vill söka till. Att i stället nöja sig med de utbildningar du har behörighet till är dåligt, då det kan leda till att du till slut fastnar i ett jobb du inte är nöjd med. Det kan leda till att du en stor del av ditt liv tänker på det som skulle ha kunnat bli, i stället för det som verkligen blev.

Välkommen till bloggen

Välkomna till Abovo och den första posten på denna nya blogg. Detta första inlägg kommer mest att bli en programförklaring snarare än vad som i framtiden kommer att li bloggens reguljära innehåll. Idag sitter alltför många människor fast på jobb där de inte trivs, och har suttit fast där i många år. Det är lätt att säga ”men säg upp dig och börja på ditt drömjobb då”, men det är lättare sagt än gjort. Drömjobbet kommer säkert att kräva utbildning och att säga upp sig från sitt jobb innebär en stor ekonomisk risk. För den som har familj och barn är det oftast inte ett realistisk alternativ. Det är alltså av yttersta vikt att det blir rätt från början.

Den här bloggen kommer därför att vara tudelad. Dels kommer den att handla om vad som krävs för att kunna jobba inom ett visst yrke, och dels kommer den att handla om vad som hände sedan. Intervjuer med personer som lyckades få det jobb de ville ha, och om det mötte deras förväntningar. Den första delen är rätt så självklar, information om hur man når sitt mål. Men den andra delen känns minst lika viktig. Blev det verkligen som man trodde, eller är verkligheten en annan? Detta hoppas vi kommer att hjälpa många att upptäcka vad det egentligen är de vill ha ut av sitt yrkesliv. Vi hoppas att det kan komma att hjälpa många att göra ett bättre val när det kommer till utbildning.

Välkomna till Abovo!