Drömjobb – ett nytt fenomen

Idén med drömjobb är en ganska ny företeelse i Sverige, men en som slagit igenom förvånansvärt snabbt. Detta är en del av det som behandlas i en fem år gammal artikel i Svenska Dagbladet, en artikel som trots sin ålder känns relevant fortfarande – på sätt och vis mer relevant än för fem år sedan. Artikeln i fråga handlar drömjobb och vår inställning till dem, och är väl värd att läsa i sin helhet.

Utvecklingen har gått från att man förr skaffade sig ett yrke, och sedan under 1980-talet i stället talade om en karriär. Men numera handlar det allt mer om självförverkligande. Karriär och lön är inte alltid det viktigaste, utan det är jobbet i sig som lockar, ofta i kombination med kulturen på arbetsplatsen. Det gör valen av utbildning för ungdomar idag både lättare och svårare. Lättare eftersom tonvikten inte ligger lika mycket på karriär, lön och status. Svårare därför det är svårare att avgöra vilket jobb det egentligen är som man vill ha. Samtidigt så är det, som sagt, inte alltid jobbet i sig som är avgörande, utan like mycket företaget i fråga.

Tyvärr är det så att för många är drömjobbet utom räckhåll. Enligt undersökningen som Svenska Dagbladet skrev om så hade bara en av tio svenskar vad de beskrev som sitt drömjobb, och hela två av tre trodde att de aldrig skulle få sitt drömjobb. Men som det också påpekas i artikeln, det är aldrig för sent att sadla om, och i Sverige med sitt starka skyddsnät är också riskerna mindre än i många andra länder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *