Guldsmed – ett yrke med traditioner

Guldsmed är ett yrke som har en historia som är tusentals år lång. Säkerligen är det också ett yrke som aldrig kommer att försvinna helt och hållet. I Sverige finns guldsmedsutbildningar främst på två platser i landet: i Falköping och i Mjölby. Guldsmed är med största säkerhet ett yrke som inte många är helt medvetna om att det går att utbilda sig till idag i Sverige. De som har ett stort och genuint intresse känner till det, medan många andra som skulle kunna vara intresserade inte gör det. Kunskapen om att det finns guldsmedsutbildningar i Sverige borde förbättras rätt rejält, många möjliga framtida guldsmeder kommer inte att bli just guldsmeder på grund av att information om de tillgängliga utbildningarna är väl knapphändig. Mer information om guldsmedsutbildningarna i Mjölby och Falköping kan du hitta hos Guldsmedsmästarnas Riksförbund (http://guldsmedsmastarna.se/utbildning/)

När det sedan gäller den framtida arbetsmarknaden för guldsmeder är det väldigt svårt att göra några prognoser, helt enkelt för att det dels är en mycket liten grupp, och dels för att förutsättningarna varierar enormt. Den som är duktig och skicklig på att marknadsföra sig själv har mycket goda förutsättningar att lyckas mycket väl. Överlag är dock situationen lite svår, vilket inte minst beror på att Sveriges ekonomi är rätt så svag. Men i takt med att Sveriges och Europas ekonomi återhämtar sig så kommer också efterfrågan efter guldsmeder att öka. Samtidigt är det så att som guldsmed har man stora möjligheter att starta sitt eget företag, vilket gör arbetsmarknaden än svårare att förutsäga. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.