När allting går fel

Utbildning är viktigt för att få arbete, men arbete är aldrig någonting som man är garanterad. Även den som är högutbildad kan få svårt att få ett jobb. Konjunkturen svänger och yrken som tidigare varit attraktiva drabbas plötsligt av uppsägningar och arbetslöshet. För de allra flesta går det bra, men det finns alltid de som faller mellan maskorna i skyddsnätet. Även om Sverige har ett väl fungerande trygghetssystem så är det inte perfekt, vilket inte minst visas av att antalet hemlösa ökar. Det ser inte heller ut som om situationen kommer att förbättras, vare sig av sig själv eller tack vare initiativ från politiker och makthavare. Det gör att vi som privatpersoner måste ställa upp och det finns flera organisationer som sysslar med att hjälpa hemlösa på olika sätt.

Olika sorters hemlöshet
Folk blir hemlösa av flera skäl, inte bara på grund av arbetslöshet. Missbruksproblem är en vanlig orsak till hemlöshet, liksom att skrivas ut från kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem utan att ha bostad ordnad. Det är nog främst de grupperna som många främst tänker på när de hör ordet hemlös. Men sanningen är att den bilden inte är helt sann. Långsiktigt bostadslösa är den enskilt största gruppen, och där är förekomsten av missbruk och kriminalitet låg. Detta är någonting som Socialstyrelsen undersökte grundligt 2011 och då kom man fram till att totalt över 34 000 personer i Sverige räknades som hemlösa – varav runt 400 barn.

Stöd och hjälp behövs
Den hemlöshet som finns är någonting som kommunerna har svårt att klara på egen hand, vilket gjort att frivilliga organisationer ställer upp. En av de mest kända är Frälsningsarmén, som ställer upp med härbärgen och akutboende, detta alldeles oavsett om man är troende eller inte. Frälsningsarmén är till stor del beroende av privata donationer och det är någonting som vi rekommenderar. Även om du har ett välbetalt jobb nu och tror att det alltid kommer att vara på det viset vet ingen vad framtiden kan innebära. Alla kan bli hemlösa. Även du. Det finns det många vittnesmål om; framgångsrika personer som gått från stor villa och hög inkomst till fattigdom, soppkök och hemlöshet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *