Om min blogg

Välkommen till Abovo, en blogg som handlar om utbildning och yrke, eller rättare sagt, vilken utbildning som leder till vilket yrke. Abovo (mer korrekt, Ab ovo) är latin och betyder ungefär ”från början”, ”ursprunget” och det är ju det utbildning är – ursprunget och början på ens yrkesliv. Den här bloggens syfte är att dels informera om olika utbildningar som man ska söka sig till om man är ute efter ett visst jobb, och dels att göra tillbakablickar, låta några som valde utbildning för att få ett visst jobb berätta om vad de blev nöjda med, vad som gjorde dem besvikna och om saker och ting blev ungefär som de förväntade sig.

Val av utbildning är ett av de viktigaste besluten i livet, val som blir viktigare ju högre upp i utbildningspyramiden man kommer. Under högstadiet förekommer inte så många val, men redan under gymnasietiden kommer ens val att påverka ens framtida yrkesmöjligheter. Där finns det dock möjligheter att läsa in kompetens i efterhand för att kvalificera sig till olika högskole- och universitetsutbildningar, samtidigt som vissa gymnasieutbildningar direkt leder till olika yrkesroller. Men det är ändå universitets- och högskoleutbildningarna som kommer att vara viktigast för många av flera skäl.

Den som studerar på universitet eller högskola kommer för det mesta att behöva ta studielån, lån som sedan kommer att behöva betalas tillbaka under en lång tid. Därför är det viktigt att klara av sin utbildning på kortast möjliga tid. Att då byta inriktning efter ett år innebär att man kommer att dra på sig extra studieskulder, skulder som kommer att följa en i många år. Så en del av syftet med Ab ovo blir då att försöka hjälpa till att komma på vad det egentligen är man vill bli, så att man inte ångrar sig när man väl påbörjat sin utbildning.

Välkommen till Abovo!